ÖrdekÖrdek, Anatinae alt familyasından neredeyse bütün dünyanın sulak bölgelerinde yaşayan, perde ayaklı su kuşlarına verilen isimdir. Ülkemizde de bulunmakta olan bazı türleri:

Angıt: Yetişkin dişi ve erkeklerde bütün vücut ve baş kısım daha açık olmak üzere pas sarısı renktedir. Erkeğin boyun bölümünde dişide bulunmayan siyah, ince bir halka vardır. Dişi ve erkek birbirinden, bu halkalar aracılığı ile ayırt edilir. Kuyruk, kuyruk üstü ve el uçma tüyleri yeşil parlak siyah renktedir. Kanat üstü ve kanat altı örtü tüyleri beyaz, gaga ve ayaklar siyah, göz koyu kahverengi olur. Yurdumuzda Güney doğu Anadolu Bölgesi dışında hemen her yerde bulunurlar. Marmara, Trakya ve Göller bölgesinde kuluçkaya yatan, yuvalarına 8-13 yumurta bırakan bu kuşlar uzun süre aile düzenini korumaya devam ederler. Çoğunlukla nehir ve göl kenarlarında yaşarlar. Yuvalarını kaya, ağaç diplerindeki ve topraklardaki kovuklara, oyuklara yaparlar. Yiyecekleri bitkisel ve hayvansaldır. Tohum da tüketirler. Boyutları 61 cm civarındadır. Ülkemizde avı yasaklanmıştır.

Boz Ördek: Yüzücü ördek türlerindendir. Erkeğinin görünümü genellikle gri renktedir. 
Sahip oldukları siyah renkli kuyruk bu renkleriyle kontrast meydana getirir. Ayrıca kanat üzerinde bulunan beyaz ayna ve önünde yer alan kırmızımsı kahverengi leke sayesinde kolayca tanınabilirler. Sırt kahverengi, kursak ve karın beyaz renktedir. Gaga siyahımsı gri ayaklar ise portakal sarısı rengindedir. Dişinin tepesi lekesiz koyu kahve rengidir. Erkekte bulunun kırmızımtrak kahverengi leke dişilerde daha ufaktır ya da hiç yoktur. Dişilerin kuyrukları siyah olmayıp, kahve rengidir. Dişilerin gaga yanları sarımsıdır.Bütün Türkiye'de rastlanan yerli ve kış göçmeni kuş türlerindendir. Hemen her yerde bulunurlar. Yuvalarını su kenarlarındaki sık bitkiler arasına yaparlar ve 8 ile 12 yumurta bırakırlar. Beslenmeleri bitkisel ve hayvansaldır. Boyları 51 cm civarındadır. Ülkemizde avı serbesttir.

Dikkuyruk Ördek: Bu ördeklere "Akbaş ya da Kalkıkkuyruk" da denir. Dalıcı 
ördeklerdendir. Erkeğin başı ve boynu beyaz, tepesi siyahtır. Ayrıca iki göz arasında siyah bir çizgi, boynun ön tarafında siyah bir şerit vardır. Vücudun diğer kısımları krem renginden kahverengiye ya da kırmızıya kadar değişir. Kuyruk siyah renkli ve diktir. Dişilerde baş esmer kahverengi, çene ile gerdan beyaz, vücudun diğer kısımları koyu kahverengi, göz sarı renklidir. Yanaklar önden başlayıp arkaya doğru uzanan beyaz bir çizgi ile bölünür. Eşlerde gaga geniş, kabarık ve kalın, gaga ve ayak mavidir. Ülkemizde, Ege, Kızılırmak Deltası, Orta Anadolunun batısında görülen yerli kuş türlerindendir. Sayıları çok azalmıştır. Dünyada en fazla bulunduğu yer Burdur Göl'üdür. Sık bitkili, yufka, tatlı ve tuzlu göllerde yaşar. Yuvalarını bitki adacıklarında sık kamışlar ve su bitkileri arasına yaparlar. Yuvalarına 5 ile 10 yumurta bırakırlar. Boyları 46 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.

Elmabaş Ördek: Diğer bir ismi "Boz Dalağan"dır. Dalıcı ördektir. Erişkin ördekte 
baş ve boyun kırmızımsı kahverengi, kursak ve boynun ön kısmı ile kuyruk ve gövdenin arka kısmı siyahtır. Sırt ve üst omuz tüyleri beyazımsı gri, alt omuz tüyleri daha koyu gridir. Dişinin genelde ön kısmı kahverengi, geri kalan arka kısım grimsi kahverengi ve başın yanları açık kahve rengidir. Göz rengi dişide zeytinimsi kahverengi, erkekte ise 
kırmızımsı portakal sarısıdır. Eşlerde gaganın ön kısmı siyah, geri kalan kısmı mavimsi, ayaklar koyu gri renklidir. Trakya'da yıl boyu, Anadolu'da kışın bulunurlar. saz ve kamışlı 
göllerde, nehir ağızlarında, tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Yuvalarını su kenarlarındaki bitkiler arasına dişi kuş yapar ve 6 ile 8 yumurta bırakır. Asıl besinleri bitkiseldir. Boyları 46 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması serbesttir.

Kara Ördek: Diğer bir ismi "Deniz Ördeği" dir. Dalıcı ördeklerdendir. Erkekte vücudun tamamı, yer yer değişen tonlarda olmak üzere metalik parlaklık gösteren siyah renktedir. Gagaları grimsi siyah olup üst gaga dibinde koyu sarı renkte bir kabartılık vardır. Dişilerde genel renk siyaha çalan kahverengidir. Gözün arkasından başlayan ve boyun yanlarını kaplayan soluk renkli büyük bir bölüm vardır. Erkekte gaga sarı , dişide mavimsi gridir. Eşlerin her ikisinin de gözleri kahverengidir. Türkiye'de pek yaygın değildirler. Bunların kış göçmeni olarak yurdumuzda konakladığı ve ya göç sırası gelip, geçen transit kuşlar olduğu, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgelerinde nadir de olsa rastlandığı söylenmektedir. Beslenmeleri hayvansal ve bitkiseldir. Boyları 48 cm civarındadır. Ülkemizde avlanmaları serbesttir.
            
Kılkuyruk Ördek: Yeşilbaş büyüklüğünde fakat ondan daha ince ve boyludur. Erkekte baş ile sırt arasında uzanan boynun arkası kahverengi, ense siyahımsı, göğüs ve karın beyazdır. Boynun her iki tarafında başa kadar uzanan beyaz birer şerit vardır. Kuyruk tüylerinden ikisi geriye doğru uzamıştır.
Ördek

Bu uzayan tüy sayesinde Kılkuyruk olarak bilinir. Dişilerde vücudun üst kısmı kırmızımsı kahverengi ve koyu lekeli, karın krem rengi, karın yanları aynı şekilde koyu lekelidir. Erkek ve dişide gaga ile ayaklar mavimsi gri, kuyruk sivri, boyun ince, kanatlar dar ve kanat uçları sivridir. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bulunurlar. Kış göçmeni kuşlardandır.Yurdumuzda özellikle ikinci sökün olan Şubat sonu Mart başlarında sık görülür. Derin sulardan pek hoşlanmazlar. Bitkisel olarak beslenirler. Erkeklerde boy 66 cm dişilerde ise 56 cm civarındadır. Ülkemizde avı yasaktır.

Macar Ördeği: Dalıcı ördek türlerindendir. Erkekleri bu gruba giren ördekler arasında, kırmızı gagalı ve kırmızı ayaklı olan tek ördektir. Başları oldukça büyük, parlak kırmızı renkli ve uzun tüylüdürler. Omuz ve sırt açık kahverengidir. Omuz tüylerinin önünde yarım ay şeklinde beyaz bir leke vardır. Göz rengi kırmızı, gerdan, kursak bölgesi, kuyruk sokumu, kuyruk üstü tüyleri ve karın siyahtır. Vücudun yan tarafları beyaz, gaga parlak kırmızı, ayaklar kırmızıdır. Dişilerde başın ve sırtın üstü kahverengi, baş yanları, çene ve karın beyazdır. Erkeklerin omuz kısmında bulunan beyaz leke dişilerde yoktur. Gaganın ucu kırmızı, geri kalan kısmı ise mavimsidir. Akdeniz, Karadeniz sahilleri, Trakya için göçmen, Anadolu'un diğer bölgelerinde her mevsim bulunan yerli bir kuştur. tatlı ve tuzlu suları, kamışlı ve sazlı suları severler. 6 ile 12 yumurta yaparlar. Yuvayı dişi kuş yapar. Diğer su kuşları ile bir arada bulunmaktan kaçınırlar. Besinlerini çoğunlukla bitkiler oluşturur. Boyları 56 cm civarındadır. Ülkemizde avı serbesttir.
        
Suna Ördeği: Bazı yörelerde "Alkuşaklı Kaz, Hanım Ördeği, Kuşaklı Ördek" gibi isimleri vardır. Kaza benzeyen büyük ördeklerdir. Yetişkinlerin baş ve boyunları çok koyu yeşildir. Kursak bölgesi ve boynun arkasında beyaz renkli bir halka vardır. Bunun altında geniş kırmızımsı bir kuşak bulunur ki bu kuşak, sırtın ön kısmı ile göğsün ön kısmını birbirine bağlar. Erkeklerde kuluçka dönemi gaga dibinde kırmızı bir çıkıntı bulunur ve bu hörgüç erkeği görünüş bakımındn dişiden ayırır. Bunun haricinde erkek ve dişi birbirlerinin aynıdır. Ancak gençlerinde kırmızımzı kahverengi kuşak bulunmaz. Ülkemizde Güney Doğu hariç hemen hemen her yerde bulunur. Trakya ve Marmara bölgesinde kuluçka çıkardıkları olur. Deniz ve tuzlu göl kenarlarını tercih ederler. Monogom kuşlardır. Yani eşler birbirlerinden ayrılmazlar. Aynı yuvayı 5-6 yıl kullandıkları görülmüştür. Yuvalarını mağara kovuklarına yaparlar. Bu yuvalara 8 ile 12 arası yumurta bırakırlar. Beslenmeleri genel olarak hayvansaldır. Dalıcı ördeklerden değildirler. Sayıları son yıllarda azalış göstermeye başlamış ve en son görüldükleri bazı yerlerde görülmez olmuşlardır. Boyları 61 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.
        
Yaz Ördeği: Bu ördeğin "Dargaga, Dar Gagalı Ördek" gibi isimleri de vardır. Yüzücü ördeklerde eşlerin birbirlerine tıpatıp benzediği tek ördek çeşididir. Boyunları oldukça uzundur. erkeklerde başın üst kısmı grimsi kahverengi tüylerle kaplı olup bu tüylerin uçları beyazdır. Baş ile ensenin bir kısmı kaba tüylüdür ve bir taç görünümü verirler. Göz önünde başlayan gözü içine alan ve enseye kadar devam eden koyu bir şerit vardır. Koyu kısmın altında bulunan yanaklar ile çene açık renklidir. Vücudun üst tarafı ile kuyruk griye çalan beyaz renktedir. Ense tüyleri uzun gaga grimsi mavi, ayaklar zeytin yeşilidir. Dişiler yukarıda da söylediğimiz gibi erkeğe benzer. Yalnız bunlarda ense tüyleri daha kısadır. Bu ördekler Akdeniz sahillerinde yerli, diğer bölgelerde göçmen olarak bulunurlar. Yuvalarını saz ve bitki adacıkları üzerine yapar ve gayet iyi saklarlar. 7 ile 14 yumurta bırakırlar. Gür bitkili tatlı ve tuzlu sularda ve bataklıklarda yaşarlar. Kışın açık sularda ve deniz kenarlarında da görüldüğü olur. Bitki ve böcekler esas besinini oluşturur. Boyları 41 cm civarındadır. Ülkemizde avlanması yasaktır.

Yeşilbaş Ördek: Yüzen ördeklerin en büyüklerinden ve evcil ördeklerin atalarındandır. Erkeğinin başı ve boynu metalik parlaklıkta koyu yeşil renklidir. Bunun altında ise boyun etrafını saran ve arkada tam olarak kapanmayan beyaz dar bir halka vardır. En önemli özelliklerinden birisi ise kuyruk üzerinde yukarıya doğru kıvrık 4 adet tüy bulunmasıdır. Dişide baş ve boyun bölgeleri daha soluk olmak üzere, tüm vücut koyuca kahverengidir. Başın üzerinde ince beyaz çizgiler vardır. Dişilerine "Tekir" adı verilir. Bütün Türkiye'de bulunan yerli ördeklerdendir. Ayrıca kış göçmeni olanları ve göç sırası transit geçenleri de vardır. Dalıcı değildirler. Sazlı ve durgun sularda çipillerde yaşarlar. Kışın çay ve nehir ağızları ile nehir kıyılarında da görülürler. Yuvayı dişi kuş yapar. Sakin ve yavaş akan su kenarlarında, bataklıklarda ya da otların içine yaptıkları yuvaya 7 ile 11 yumurta bırakırlar. Beslenmeleri çoğunlukla bitkiseldir. Ayrıca salyangoz, midye vb. canlıları da yerler. Boyları 58 cm civarındadır. En güzel avlanma şekli mühre ile olanıdır.

Yayınlanma Tarihi : 19.04.2014 07:10:38

Ördek Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Ördek"

Bilge

Cevap Sayısı: 0
Ben ördeklere bayılırım.haytta evimde besliyorum.ve siz de arkadaşlar araştırmanızı bu sitedrn yapın bence,tavsiye ederim

2016-03-31 / Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Ağaç Kakan

Ağaç kakan, bilinen bir kuş türüdür. Gagasıyla ağaç kabuklarını delen ve kabukların altında bulunan çeşitli böcek, karınca ve tırtıl türleriyle beslenen kuşlardır. Bu özelliği nedeniyle gagası oldukça sivridir. Ayaklarındaki dört...

Paçalı Güvercin

Paçalı güvercin, öyle estetik bir görüntüsü vardır ki güvercin kuşları meraklılarını kendilerine aşık ederler. Ülkemizde bulunan güvercinleri çoğu paçalı güvercin türündendir. Bu güvercinlerin yerde duruşları,havada uçmaları adeta...

Arap Güvercini

Arap güvercini, Renginin siyah olmasından dolayı bu adı almıştır. Irkı aralardan gelmiş olup gagasının ve bütün tüylerinin siyah olmasından Arap güvercin adını almıştır.Arap güvercinleri diğer güvercine göre daha hareketlidir. H...

Kuşlardaki Mucizevi Özellikler

Kuşlardaki Mucizevi Özellikler, kuşların akılcı davranışlarını kendi beyinleriyle düşünüp tasarladıklarını ve sahip oldukları fiziksel özellikleri yine kendi kendilerine planlayıp vücutlarında yerleştirdiklerini ileri sürmek mantı...

Kuşlar Dengelerini Nasıl Sağlar

Kuşlar Dengelerini Nasıl Sağlar, kuşlar hem havada hem karada çok dengeli hareket ederler ve bu dengenin dikkat çeken iki yönü vardır. Biri, uçarken dengelerini hiç kaybetmemeleri, gökyüzünde rahatlıkla uçmaları; ikincisi ise yere...

Puhu

Puhu, baykuşgiller familyasından Bubo cinsinden kuş türlerinin ortak adıdır. Ülkemizde ki baykuşların en iri olanlarıdır. İri gözleri ve turuncu gözlere sahiptirler. Ürkek bir şekilde elinizi uzattığınız zaman güvercin ya da kumru...

Alakarga

Alakarga, kanat lekeleri mavi beyaz, kuyruk sokumu beyaz ve kuyruğu siyah olan en renkli karga kuş türlerindendir. Semada uçtuğu zaman kuyruk sokumu ve siyah kuyruğu ile tanınan beyaz kanat paneliyle göze çarpan zarif kuş türle...

Dokumacı Kuşu

Dokumacı Kuşu, genellikle Afrika, Avustralya ve ya Avustralya çevresinde bulunan adalarda yaşayan, Passeroidea familyasında olan bir kuş türüdür. Kuş türleri arasında en çalışkan tür olarak bilinen ve yapmış oldukları yuvaların sa...

Kınalı Keklik

Kınalı keklik, keklik familyasına ait orta büyüklüğe sahip bir kuş türüdür. Avlamada gösterdiği üstün özellikler nedeniyle avcılar tarafından çok sevilen güzel görünüşlü bir av kuşudur. Çok yağışlı ve sık ormanlarla kapalı yerlerd...

Posta Güvercinleri

Posta Güvercinleri, Birçok ırkta olduğu gibi safkan denebilecek bir posta güvercininin olması da imkansızdır. Zira 1850 yıllarından sonra özellikle Belçika'da çeşitli ırklara mensup güvercinler arasında yapılmış olan eşleştirmeler...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Kuşlar, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Haziran - 2018